zarejestruj się przypomnij hasło
Kevin Kenner - fortepian

DUX 0632
 Muzyka polska
Czas: 65:19
Cena: 29,30 zł
niedostępna
Kenner plays Chopin (Preludes, Op. 28, Andante spianato & Grande Polonaise brillante, Op. 22 Nocturne in D flat major, Op. 27 No. 2 Waltz in E minor, Op. posth.  
Kevin Kenner - fortepian
Utwory:
Fryderyk Chopin
Preludia op. 28
1Nr 1 C-dur / No.1 in C major. Agitato 0:41
2Nr 2 a-moll / No.2 in A minor. Lento 2:20
3Nr 3 G-dur / No.3 in G major. Vivace 0:57
4Nr 4 e-moll / No.4 in E minor. Largo 2:09
5Nr 5 D-dur / No.5 in D major. Allegro molto 0:35
6Nr 6 h-moll / No.6 in B minor. Lento assai 2:06
7Nr 7 A-dur / No.7 in A major. Andantino 0:51
8Nr 8 fis-moll / No.8 in F sharp minor. Molto agitato 2:04
9Nr 9 E-dur / No.9 in E major. Largo 1:39
10Nr 10 cis-moll / No.10 in C sharp minor. Allegro molto 0:32
11Nr 11 H-dur / No.11 in B major. Vivace 0:36
12Nr 12 gis-moll / No.12 in G sharp minor. Presto 1:09
13Nr 13 Fis-dur / No.13 in F sharp major. Lento 3:34
14Nr 14 es-moll / No.14 in E flat minor. Allegro 0:33
15Nr 15 Des-dur / No.15 in D flat major. Sostenuto 6:05
16Nr 16 b-moll / No.16 in B flat minor. Presto con fuoco 1:10
17Nr 17 As-dur / No.17 in A flat major. Allegretto 3:27
18Nr 18 f-moll / No.18 in F minor. Allegro molto 1:00
19Nr 19 Es-dur / No.19 in E flat major. Vivace 1:27
20Nr 20 c-moll / No.20 in C minor. Largo 2:12
21Nr 21 B-dur / No.21 in B flat major. Cantabile 2:20
22Nr 22 g-moll / No.22 in G minor. Molto agitato 0:45
23Nr 23 F-dur / No.23 in F major. Moderato 0:57
24Nr 24 d-moll / No.24 in D minor. Allegro appassionato 2:33
Fryderyk Chopin
Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22
25Andante spianato & Grande Polonaise brillante Es-dur op. 22 / E flat major Op. 22 14:15
Fryderyk Chopin
Nokturn Des-dur op. 27 nr 2
26Nokturn Des-dur op. 27 nr 2 / Nocturne in D flat major, Op. 27 No. 2 6:18
Fryderyk Chopin
Walc e-moll op. posth.
27Walc e-moll op. posth. / Waltz in E minor, op. posth. 3:07